RIGD-Services

Welkom bij de RIGD-Services. Doel van deze services is het ondersteunen van geautomatiseerde uitwisseling van gegevens die in beheer zijn bij RIGD-LOXIA.

De services zijn in ontwikkeling bij RIGD-LOXIA. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom de RIGD-Services kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de functioneel beheerder.

Op deze pagina worden alle aangeboden services vermeld, met daarbij een korte beschrijving. Om gebruik te kunnen maken van de services is een account nodig, dit kan aangevraagd worden bij ProRail.

Infradataservice

> Ga naar de Infradataservice.

Via deze service wordt informatie over de railinfra die beheerd wordt bij RIGD-LOXIA gepubliceerd.

Infragebiedenservice

> Ga naar de Infragebiedenservice.

Via deze service wordt informatie over gebiedsindelingen die betrekking hebben op de railinfra gepubliceerd. Op dit moment is dit beperkt tot de indeling van de SWOD's zoals beschikbaar in de actuele versie van de BID00019-N.

Generieke collectieservice

De collectieservice gaat alle railDocs-collecties ontsluiten via een vaste url-structuur. Deze service is nog in ontwikkeling. Door de tijd zullen steeds meer collecties via dit kanaal ontsloten worden. Onderstaande link geeft het actuele overzicht van collecties die op deze manier ontsloten worden, inclusief de url's van de collecties.

> Ga naar de generieke collectieservice.

N.B: Indien er een nieuwere versie beschikbaar is gesteld garanderen wij dat de oude versie drie maanden beschikbaar blijft. Wij raden u daarom aan dit periodiek te controleren.

RIF service

> Ga naar de RIF service.

Via deze service wordt verrijkte informatie over gebiedsindelingen die betrekking hebben op de schematische weergave van railinfra gepubliceerd.

Publicatieformaat van de gegevens

De gegevens worden over het algemeen beschikbaar gesteld in JSON-formaat.

Voorbeeld van een JSON-string:

  {
    "key"     : "value",
    "key2"    : "value2",
  }
			

Let op

In de toekomst kunnen er nieuwe velden aan de items worden toegevoegd. Het is belangrijk om hier bij gebruik van de services rekening mee te houden. Bestaande velden zullen echter niet zomaar verdwijnen of een andere betekenis krijgen.

Versie: 1.144.0 RevisieID: aa87422c4c8cdcd3add8613684d09d6f4d86ee57 Timestamp: 2019-04-19 12:54:37